Home | casino tips & trucs | roulette systemen

roulette systemen

Roulette is natuurlijk een leuk spel om zomaar wat neer te leggen maar ook zeer geschikt om een systeem te spelen. Door de jaren heen hebben vele mensen geprobeerd een sluitend roulettesysteem uit te vinden maar dit is vooralsnog niet gelukt. Toch kan het spelen van een systeem wel degelijk lonen en kunt u er uw verlieskansen mee beperken. Hieronder enkele veelgespeelde roulettesystemen nader bekeken.

 

Fitzroy progressie

Riskant
De Fitzroy progressie is een zeer eenvoudig maar tegelijkertijd riskant roulette systeem, dat u het beste op enkelvoudige kansen kunt spelen. Dus bijvoorbeeld rood/zwart, of even/oneven. Voorwaarde voor dit systeem is dat u wel een flinke bankrol ter beschikking hebt, want als u een tijd niet wint lopen de inzetten snel op.

Het systeem
U begint met één basis eenheid, bijvoorbeeld 1,10 of 100 euro die u inzet op een vak naar keuze. Als u de inzet verliest telt u er een basiseenheid bij op. Hiermee gaat u net zo lang door totdat u wint. Wanneer u wint gaat u steeds een stapje in de inzet terug en u blijft juist weer steeds een inzet toevoegen wanneer u verliest!

Het is overigens als u dit leuk vind mogelijk om steeds een andere inzet te kiezen, dit komt omdat uw kans op rood of zwart of even of oneven steeds even groot is en niet afhankelijk is van wat er voorafgaand aan gevallen is. Oftewel, nadat 20 keer rood is gevallen blijft de kans op rood of zwart 48,65%. Statistisch gezien kunt u dus net zo goed elke keer dezelfde inzet kiezen.

Praktijkvoorbeeld
U zet € 100 op rood in, er valt groen. U zet nu €200 op rood in, er valt zwart. Vervolgens zet u €300 euro op rood en rood valt. U krijgt € 600,00 terug en heeft ook € 600 euro ingezet. Voorlopig speelt u dus kiet.

(bron: onlineroulette.nu)

 

martingale

Verdubbelen
De Martingale progressie is misschien wel een van de meest bekende systemen, die vooral door beginners vaak 'zelf bedacht' wordt. Het systeem heeft dan ook zeker potentie, een van de grote nadelen is dat de inzet expentioneel oploopt. Hierdoor heeft u niet alleen erg veel beginkapitaal nodig maar loopt u ook het risico dat u door de tafellimieten uw inzet niet meer kunt plaatsen.

Het systeem
Het beste is ook weer te spelen op de enkelvoudige kansen, zoals rood zwart, even of oneven. U begint wederom met één basisinzet, bijvoorbeeld € 100 euro. Bij verlies verdubbeld u steeds uw inzet en bij winst gaat u weer terug naar de basisinzet.

Praktijkvoorbeeld
U speelt met een een basiseenheid van €100 euro die u inzet op odd, helaas valt even. Vervolgens zet u €200 weer op odd, nu valt helaas zero, de volgende inzet is nu €400 en weer verliest u. Als u vervolgens € 800 op oneven inzet heeft u meer succes en wint u € 1600. Omdat u € 1500 heeft ingezet is uw winst voorlopig € 1600.

Zoals gezegd is het systeem erg duur en vergt dus een grote investering voor een relatief klein resultaat. Dit is helaas voor de mensen die op grote winsten uit zijn tekenend voor roulette systemen. De winst is altijd relatief laag in vergelijking met het kapitaal dat u nodig hebt om te gaan spelen.

(bron: onlineroulette.nu)

 

labouchÈre

Een beetje omslachtig maar goed systeem
Dit systeem lijkt in eerste instantie een beetje omslachtig en onwaarschijnlijk maar is een van de meest succesvolle systemen in dit overzicht.

Het systeem
U begint met het opschrijven van een rij van 3 opeenvolgende getallen, bijvoorbeeld 1,2,3. Hier gaat u niet op zitten maar deze reeks gaat u gebruiken op uw inzet te bepalen. Als eerste inzet telt u het eerste en laatse getal uit de reeks bij elkaar op en vermenigvuldigd dit met uw basisinzet, is uw basisinzet bijvoorbeeld €10, dan zet u nu 1+3=4x€10=€40 in op een inzetvlak naar keuze. Het ligt voor de hand dat u ook hier het beste voor een enkelvoudige kans kunt kiezen. Indien u wint mag u de 1 en de 4 van uw lijstje doorkrassen en speelt u uw basisinzet maal het resterende getal. In dit geval dus €30. Echter wanneer u verliest heeft u vier basiseenheden verloren en mag dit getal in uw reeks zetten zodat deze 1,2,3,4 is. Dit betekend dat uw volgende inzet dus 1=5=5x€10=€50 bedraagd. Zo gaat u door met getallen toevoegen en wegstrepen.

Praktijkvoorbeeld
uw getallen reeks is 2,3,4 en uw basisinzet is €1. U zet nu €6 in op rood en verliest. Uw reeks is nu 2,3,4,6. U zet dus €8 in op zwart. U verliest weer. Logischerwijs is uw volgende reeks 2,3,4,6,8 en zet u € 10 in op even, u wint. Nu is uw reeks 3,4,6 en uw volgende inzet is € 9 op zwart waarmee u wint. Uw totale inzet is nu €33 en uw uitbetaling € 39 zodat u €6 euro voorstaat. Dit is bijna 20% rendement

(bron: onlineroulette.nu)

 

contra d'Alembert syteem

Een van de simpelste roulette systemen die er zijn
Een vrij simpel systeem waarbij u er op inspeeld om een reeks winsten achter elkaar te krijgen. Niet heel erg doordacht, maar met geluk kan het werken.

Het systeem
U begint ook hier met een basisinzet en speelt bij voorkeur op enkelvoudige inzetten zoals rood of zwart. Zolang u verliest blijft u steeds bij uw enkele basisinzet. Echter wanneer u wint voegt u bij de volgende draai een basisinzet toe. Hiermee gaat u door totdat u weer verliest, dan gaat u weer terug naar 1 maal uw basisinzet.

Praktijkvoorbeeld
U bent highroller en speelt met een basisinzet van €1000. U zet de eerste keer dus €1000 op rood. U verliest en zet vervolgens weer €1000 op rood, helaas verliest u weer. De volgende keer wint uw wel en voor uw €1000 krijgt u het dubbele terug. U zet nu €2000 in op even en wint weer, vervolgens zet u €3000 in op zwart en helaas verliest u. U gaat weer terug naar uw basisinzet en zet €1000 op zwart dat u wint. Uw totale inzet is nu €9000 en uw uitbetaling €5000 helaas vooralsnog een fverlies van 55%

(bron: onlineroulette.nu)

 

Ascott systeem

Een variant op het contra d'Alembert systeem
Is iets ingewikkelder en heeft ook wel wat weg van het Labouchère systeem. Het basisprincipe is in ieder geval dat u meer inzet na een winst en minder na een verlies.

Het systeem
U begint een oneven serie getallen op te schrijven. Bijvoorbeeld 1,2,3,4,5,6,7 Deze getallenreeks gebruikt u om uw inzetten te gaan bepalen. Ook hier speel u met een basisinzet. Bijvoorbeeld €100 en op enkelvoudige kansen. De eerste inzet is het middelste getal uit de reeks maal uw basisinzet. In ons geval dus 4x€100=€400. In geval van winst gaat u steeds een stap in de rij omhoog, maar nooit verder dan uw hoogste getal. Dit is uw maximuminzet. Bij verlies gaat u juist een stap terug in de rij.

Praktijkvoorbeeld
U speelt met een basisinzet van €10 en altijd op rood metde getallenreeks 1,2,3,4,5,6,7. Uw eerste inzet is €40 en die wint uw meteen. U zet vervolgens €50 in en wint weer, Hierna zet u €60 in en verliest, u gaat een stap terug in de rij en zet €50 in en wint weer... Ga zo maar door. In dit geval had u een mooie winreeks en heeft van €200 in een paar draaien €280 gemaakt.

(bron: onlineroulette.nu)

 

Speel live Blackjack met Nederlandse dealers